Prawo autorskie

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, obejmujące w szczególności: doradztwo, opiniowanie i sporządzanie umów o korzystanie z utworu (na zasadzie licencji wyłącznej i niewyłącznej), umów przenoszących autorskie prawa majątkowe (zarówno do utworu już istniejącego, jak i umów o stworzenie utworu), reprezentację przy sprawach wynikających z naruszania praw autorskich i pokrewnych.