Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników obejmujące m.in. sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, reprezentację w postępowaniach sądowych w przedmiocie przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowania za dyskryminację, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, sprostowania świadectwa pracy, wynagrodzenia za nadgodziny oraz pracę w porze nocnej, jak również ustalenia stosunku pracy.