Zakres usług

Kancelaria adwokacka Anny BergielKancelaria świadczy szeroki zakres usług, obejmujący różnorodne formy pomocy prawnej:
– udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych,
– interpretację przepisów i sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
– sporządzanie lub opiniowanie projektów umów lub innych dokumentów prawnych, w szczególności: uchwał, statutów, regulaminów,
– prowadzenie negocjacji,
– prowadzenie spraw sądowych na wszystkich etapach postępowania,
– windykację wierzytelności,
– stałą obsługę prawną.