Wspólnoty mieszkaniowe

Usługi prawne dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i administratorów obejmują przede wszystkim:

- rejestrację wspólnot mieszkaniowych;

- sporządzanie i opiniowanie statutów i regulaminów wspólnot;

- doradztwo i przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z wyborem rodzaju zarządu we wspólnocie oraz jego zmianą (m.in. projekty uchwał, protokołów, kontakt z notariuszem);

- analizę i sporządzanie umów o administrowanie lub o zarządzanie nieruchomością;

- bieżącą obsługę zarządu lub zarządcy nieruchomości (m.in. opiniowanie i przygotowywanie umów zawieranych przez wspólnotę mieszkaniową);

- pomoc prawną przy zebraniach właścicieli i tworzeniu projektów uchwał;

- dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi;

- kompleksową windykację należności wspólnoty obejmującą m.in. przedsądowe wezwania do zapłaty, negocjowanie ugód z dłużnikami, sporządzanie pozwów i reprezentację w postępowaniu sądowym oraz postępowania egzekucyjne.