Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia. Oferujemy reprezentację w charakterze obrońcy podejrzanego, obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i subsydiarnego, powoda cywilnego, obrońcy obwinionego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego.

Pomoc świadczona jest na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, a także wykonawczym.