Prawo obrotu nieruchomościami i mieszkaniowe

Kancelaria świadczy szereg usług związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, w szczególności związanych z bezpiecznym nabyciem/zbyciem lub wynajmem nieruchomości. Oferujemy m.in.: sporządzanie i konsultowanie umów najmu, umów przedwstępnych, umów deweloperskich (wraz z doradztwem w zakresie ewentualnych zagrożeń i korzyści związanych z daną inwestycją), umów przenoszących własność nieruchomości, analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym własności i obciążeń. Ponadto udzielamy wsparcia w zakresie dochodzenia roszczeń względem wspólnoty, dewelopera czy zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych z powodu ich sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządu, sprzeczności z interesem właścicieli lokali lub przepisami prawa.